Съд в Стара Загора отказа на мъж да стане жена

0
9

В Районен съд-Стара Загора е подадена молба от за промяна на данните, отразени в акта за раждане на молителя, които касаят пола му и промяна на собствено, бащино и фамилно име. Молбата е разгледана и е отхвърлена като неоснователна.

Мотивите на съда са, че макар по делото да се установява транссексуалността на лицето, това не е достатъчно за уважаване на искането му. Липсват разписани юридически предпоставки и правила, при които може да се уважи искане на транссексуално лице за промяна на вписания в акта за раждане пол на лицето.

Законът предвижда ред за промяна на данните за гражданското състояние в съставени вече актове за гражданско състояние, но не и ред за промяна на самите факти, относно които се вписват данни в тези актове.

Обективно българско право не предвижда възможност полът да се определя по друг начин /освен въз основа на първичните полови белези/ и конкретно да се определя въз основа на психичния пол като съзнание за принадлежност към определен пол.

Дарик

Коментари от Фейсбук