Съветник в Министерството на благоустройството пуснал своя фирма да кандидатства за ремонта на надлеза в Казанлък

0
5

Фирмата „Дивелъпър“ ЕООД, единствен кандидат за ремонта на надлеза в Казанлък, е била отстранена от участие в обществената поръчка, обявена от община Казанлък.

Причините са няколко, сред тях са несъответствие между техническото предложение и анализа на цените, също и превъзлагане на 80% от дейностите на друга фирма.

„Дивелъпър“ ЕООД е декларирало в офертата си, че четирима работника за 15 дни ще разбият тротоар и ще фрезоват асфалт. Анализът на общинската администрация обаче показал, че за това са необходими 55,5 човекодни, което било четири пъти повече от заявеното, респективно и по-скъпо.

Дружеството-кандидат обявило още, че ще ползва „Калистратов груп“ ЕООД като подизпълнител на съществена част от поръчката, като оставило за себе си едва 20% от дейностите за изпълнение. Освен това добавило други строителни продукти към утвърдения списък, но не приложило документ за съответствие на нито един от тях.

На 15 март 2019г. комисия на община Казанлък въз основа на тези и други констатации отстранила „Дивелъпър“ ЕООД от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка за близо 2,5 млн. лева за пълна реконструкция на надлез „Катекс“. Протоколът с решението е бил приет и одобрен от кмета Галина Стоянова на 18 март т.г.

„Дивелъпър“ ЕООД е столично дружество, регистрирано на адрес в район Възраждане, на ул.“Осогово“ No 66. Управител от около година е Йорданка Петрова, сочи справка в Търговския регистър. До 15 март 2018г. ЕООД-то е било управлявано от Николай Станков, той тогава и към момента е едноличен собственик на капитала на „Дивелъпър“ ЕООД, пак според Търговския регистър. Станков от март 2015г. е управител на „Дивелъпър“ ЕООД, едноличен учредител и собственик на капитала е, гласи Учредителният протокол, публично достъпен в интернет.

От CV-то на 54-годишния инж. Николай Станков се вижда, че бил избран за председател на Управителния съвет /УС/ на Камарата на строителите в България през ноември 2016г., участвал е и в УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) през 2018г.

От януари същата година е бил назначен за съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който пък подаде оставка през есента на м.г. след искане на премиера заради пътната трагедия край Своге. С него си замина и съветникът му Станков, но Нанков през октомври бе върнат на позицията зам.-министър.

Обществената поръчка на община Казанлък „Основен ремонт на надлез „Катекс“ – участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път – гр.Казанлък“ е открита на 24 август 2018г., подадени са две оферти: от „ПСК Виастрой“ ЕООД, Стара Загора и Обединение „Дивелъпър – Растер“, София, състоящо се от „Дивелъпър“ ЕООД, София и „Растер-Юг“ ООД, Благоевград.

Към момента на депозирането на офертата от „Дивелъпър“ ЕООД в община Казанлък инж. Николай Станков, едноличният собственик на капитала на дружеството, е бил съветник и член на политическия кабинет на министър Нанков. Свързаностите му с „Дивелъпър“ ЕООД са видни от Търговския регистър.

През ноември 2018г. община Казанлък прекратява процедурата по възлагане на обществената поръчка и връща офертите за допълване на констатирани пропуски. Впоследствие я обявява отново и към началото на март 2019г. участникът вече е само един и това е „Дивелъпър“ ЕООД.

Две седмици по-късно дружеството е отстранено, тъй като не покрива критериите, обявени в обществената поръчка.

По времето, когато Обединение „Дивелъпър – Растер“, София подава офертата за участие инж. Станков работи в МРРБ, той е лице, заемащо висша публична длъжност и може да се предположи, че задълженията му по служба могат да повлияят върху обективното и безпристрастно вземане на решение от Община Казанлък по възлагането на обществената поръчка. Защото има наличие на частен интерес на свързани със Станков лица в „Дивелъпър“ ЕООД и защото именно правителството отпусна целево транш от 1 750 000 лева държавни пари за реконструкцията на надлез „Катекс“.

Твърде вероятно е, докато е бил на позиция в МРРБ, а община Казанлък е обявила обществената поръчка, съветникът Станков в МРРБ да е упражнил властническо правомощие, повлияно от частния интерес, което е дефинирано като конфликт на интереси в чл.52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

Коментари от Фейсбук