Строежът край летището на Казанлък не е съгласуван с Министерството на транспорта

0
13

Община Казанлък не е съгласувала строителното разрешение за изграждането на хотел край Летище Казанлък с Министерството на транспорта и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Кметът Галина Стоянова не е изпълнила задължителната процедура по съгласуване на инвестиционния проект с държавните служби с оглед на безопасността на ползващите летищната площадка и е издала строителното разрешение на своя глава, става ясно от проверка на транспортното министерство, поискана от премиера Борисов.

И към момента в условия на сериозен риск от авио-инциденти строителството на балнео-комплекс край летателната площадка на Града на розите продължава. Масивна строителна техника пречи на дейността на летището и създава непрекъснат риск от човешки щети.

Абсурдното нарушение на процедурата по издаване на разрешителното за строеж лъсва в писмо-отговор на Министерството на транспорта от 3 декември 2019г. до Бойко Борисов, разпоредил ревизия на действията на казанлъшкия кмет, както вече разказахме в пилотен материал. Писмото е и реакция на поредицата от жалби до различни институции от дружеството-собственик на казанлъшкото летище. Акционерите алармират държавната власт още на 8 юли тази година, че в недопустима близост до южната писта изненадващо започва строителството на мистериозен обект без знанието на собствениците на летището.

Обявление за промяна на ПУП в официалния сайт на общината за инвестиционното намерение не е публикувано, не е публикувано и строително разрешение, никой от „Летище Казанлък“ АД не е търсен и уведомен, че в съседство стартира мащабен градеж.

Въпреки че Законът за гражданското въздухоплаване и няколко наредби изискват императивно общинските администрации да съгласуват всяка инвестиционна дейност в близост до летателни площадки с Министерството на транспорта, това от местната власт не е направено.

Макар още през септември 2016г. въздухоплавателната дирекция подробно да е обяснила в писмо на община Казанлък, че има установена процедура за разглеждане, анализ и съгласуване на всяко конкретно инвестиционно намерение край летище, от администрацията, подчинена на Галина Стоянова повече не постъпила обратно към държавното ведомство никаква информация, нито искане за съгласуване на строителната документация.

На 26 юли 2016г. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е информирала с нарочно писмо община Казанлък за наличието на сертифицирана летателна площадка „Летище Казанлък“, въведена в експлоатация на 1 юли същата година. Дирекцията е напомнила, че всички планове за застрояване, разрешения за строителство на сгради, съоръжения и други община Казанлък следва да съгласува с Министерството на транспорта.

Община Казанлък, обаче, не е предприемала съгласуване нито на ПУП-а, нито на строителните книжа от 2016 до 2019г., пише в писмото-отговор до премиера. Но пряко това и при пълно затъмнение тази година е издадено Разрешение за строеж №108/04.06.2019г.

В обясненията на община Казанлък за своеволните решения в разрез със законите до транспортното ведомство има позоваване на стари факти и своеволна интерпретация на ситуацията.

Към днешна дата има два изхода от ситуацията – да бъде спрян строежът или да бъде изместена пистата на летището, като така бъдат предотвратени евентуални инциденти.

Регионалната дирекция за строителен контрол е поискала допълнителна информация за обследване дали градежът се извършва в сервитутните зони на летището. Ако се окаже така, община Казанлък следва да спре строежа.

С казуса се занимава Специализираната прокуратура, която търси дали кметът Галина Стоянова е превишила властта си.

Двете дружества – собственикът на летището и предприемачът на хотела могат да предявят искове към общината за нарушени интереси и пропуснати ползи, твърдят юристи. Такъв случай със строително разрешително, издадено при нарушаване на процедурата, завърши в полза на ощетена фирма и костваше 4 млн. лева на казанлъшкия данъкоплатец.

Дали сегашната сага не е предварително заложена или дежавюто е случайност, предстои да стане ясно. През изминалите три години има твърде много съмнителни действия на община Казанлък, неясноти, мълчание и те неминуемо водят до серия въпросителни.

 Продължава

Коментари от Фейсбук