Стратегия за учене през целия живот бе представена в Казанлък

0
2

В Казанлък бе представен проект за Стратегия за развитие на ученето през целия живот на Община Казанлък за периода 2013 – 2020 година. Документът е разработен в рамките на проект, осъществяван с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“ – „Регионални стратегии за валидиране на учене и образование“, в който партньори са Националната агенция за професионално образование и обучение, Институтът за следдипломна квалификация при УНСС, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Институтът за подготовка на служители в международни организации и Община Варна.

Основната цел на проекта е свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии, матрици, наръчник, ръководства и други помощни средства, които да подпомогнат българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни стратегии за развитието на ученето през целия живот, и в същото време да стимулират процеса на валидиране на предходно придобити знания и умения от страна на жителите на съответната територия.

Пилотно са разработени 2 областни и 8 общински стратегии за развитие на ученето през целия живот, сред които и тази на Община Казанлък. Стратегията е разработена от екип по проекта с активното участие на експерти от общинска администрация и решаващата подкрепа на ръководството на Община Казанлък.

На представянето присъстваха заместник-кметът Лилия Цонкова, експерти от общинска администрация, представители на културните институти в града, преподаватели, членове на МОС, представители на НПО и младежки организации, бизнеса и центрове за професионална квалификация.

След приключване на проекта през месец януари 2013 година, предстои проектът на Стратегията да бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общински съвет – Казанлък.

 

Коментари от Фейсбук