Стартира кампания за детската безопасност

0
2

„Да предпазим живот! Да променим мисленето!“ – това е мотото на Националната кампания на тема „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“,  която стартира на  23 април 2014 г. Основните послания на кампанията са свързани с голямата отговорност, която възрастните имат за осигуряване правото на живот и развитие на децата, с провокиране на активност у институции, областни и общински администрации, учебни заведения, родители и граждански организации, медии, както и на самите деца да участват в инициативи, които да променят средата и културата им на поведение.
Организатор на кампанията е Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с държавни институции и граждански организации и с активното съдействие на кметовете на общините.
Община Казанлък подкрепя инициативата и се включва в нея като партньор.  Със съдействието на Община Казанлък ще бъдат организирани и проведени различни инициативи, включени в Националната кампания.
Предвидено е в рамките на кампанията да бъдат проведени Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема „Победи опасността!“ с три подтеми: „Победи опасността у дома!“, „Победи опасността на пътя и в превозното средство!“ и „Победи опасността на местата за
игра, отдих и забавления!“. В конкурса могат да участват деца на възраст от 5 до 18 години. Ще бъде проведен Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива /програма/проект в подкрепа на детската безопасност. Предвижда се провеждането на работни срещи на тема „В подкрепа на детската безопасност“, чиято цел е популяризиране на кампанията и насърчаване реализирането на инициативи и програми за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца, както и необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.

Коментари от Фейсбук