Старозагорски митрополит Киприан, по повод отличието „Почетен гражданин на община Казанлък“: Градът ни е символ на родолюбие и възрожденска българщина, на виталност и православен дух.

0
2

Уважаема г-жо Микова-областен управител на област Стара Загора

Уважаеми г-н председател на общински съвет –Казанлък

Уважаемо г-жо градоначалник на община Казанлък

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми почетни и вписани в почетната книга на Казанлък граждани,

Обични в Господа братя и сестри,

 

Започвам своето слово с особено вълнение. Иска ми се  да почувствате благодарността и обичта,  които изпълват   сърцето ми.

Наистина  висока чест е удостояването ми  със званието „ Почетен гражданин на град Казанлък“, предложено от кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова и гласувано от  членовете на Общински съвет-Казанлък , но тези мои чувства не са свързани само с отличието, което днес получавам  и  определено не са от сега.

В моето родно място, в нашия прекрасен Казанлък,  има много добри и сърцати хора, които заслужават подобно звание. Градът ни е символ на родолюбие и възрожденска българщина, на виталност и православен дух.Те са  носени в сърцата на предците ни , а днес са във вашите, днешни мой съграждани.Всички вие с труда и вярата, със скромността и  надеждите си, правите делника на Казанлък пълнокръвен и  съзидателен. Истинският просперитет на града ни  се крепи  на вашите рамене.

Благодаря на Бога, че ми даде възможността да израсна сред вас, в сърцето на нашата родина. Благодаря на майка ми, която тук ми даде толкова много обич и надежда в доброто. Толкова много, че ще топлят сърцето ми през целия ми земен път, а вярвам и след това.

Дължа много  думи на признателност към моите учители, които ми помагаха, докато израствах край тях. Незабравими са  ученическите ми годините и в първите ми класове, и след това в овладяване съвършенството на музиката . Огромна признателност и обич изпитвам към прекрасната вече покойница Петя Павлович и сегашния  диригент на хор „Севтополис“-г-жа Дора Кошева, които от детска възраст ме преоткриха и ме въведоха в красотата на музиката. Още веднъж оценявам с какви прекрасни преподаватели ме срещна  Бог. Сигурно всеки един от нас има такива трепетни спомени и  сега ми се иска да споделя, че е хубаво по-често да се връщаме към тях, защото са истински, а истината е над времето.

Знакова  по пътя ми беше срещата с отец Петко Мотев.   Чрез него и вярата му прекрачих прага на родната ни Църква. Първите църковни служби, песнопенията, разговорите с него-тези неща наистина не се забравят. В думите ми има  благодарност към отец Петко не само за  положените грижи, но и за  доверието към това  малко и търсещо себе си момче, каквото бях тогава . Доверие, което и сега чувствам като видима опора.

В различни периоди  от живота ни, Бог праща хора, които ни помагат като Симон Киринееца, за да пренесем кръста си на определено разстояния.Наставленията, молитвите, обичта на някои от тях са с нас до края на земните ни дни.Без тях не можем, а и животът ни ще бъде друг.

Бог наистина е любов/1 Йоан.4:8/, защото ми откри пътя към дядо Панкратий, който ме роди духовно. Под неговата мантия приех монашеството и станах част от духовното сърцето на един невероятен човек,архиерей и наставник. Малко е да кажа, че моите лични спомени за блаженопочиналия  Старозагорски митрополит са светли и сияйни. Те са като корени, които черпят от живителната влага на духовността му, за да ме подкрепят в архиерейски ми делник. Уроците му са вечният зов на истинското православие, а  неговото добро  сърце, тихо доказателство за благодатта, която изпълваше душата му.

Днес, отново искам да споделя, че ще се старая да подражавам на дядо Панкратий в обичта му – обичта му към страдащите, към православните епархиоти,  към всички.Надявам се да помагам на хората, както моят духовен старец, към които той пристъпваше с Христова любов, Христова истина и Христово милосърдие.

Благодаря от сърце на членовете на Общинския съвет на град Казанлък за високото отличие, благодаря на  кмета г-жа Галина Стоянова за добронамереността и подкрепата. Благодаря на всички ви!

Вашето доверие означават много за мен като духовник и архиерей на Богохранимата Старозагорска епархийска църква. То е доказателство за добрите ви чувства не само към моята скромна личност, но и към родната ни Църква и нейното спасително дело за всяко вярващо сърце.

Казанлък винаги и бил и ще бъде в моето сърце, където и Църквата да ме призове на служение, затова вдигам десница и благославям моя град, красивата розова долина и прекрасния ни български народ, с който винаги сме призвани за милосърдие , добротолюбие и най-вече миротворство.

Бог да в благослови скъпото ни отечество Майка България! Неговият мир и велика Му милост да бъдат с народа ни и с всички вас! Амин!

Коментари от Фейсбук