Старейшините ще заседават извънредно

Местният парламент се събира извънредно идния вторник, за да даде съгласие Община Казанлък да си сътрудничи като Партньор с Община Павел баня, „Балканинвест“ ЕООД и „Автобусни превози Павел Баня“ ЕООД при кандидатстване и изпълнение на проект „Екологосъобразна мобилност“, с финансиране от Механизма за възстановяване и развитие, за доставка на нови превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за обществения транспорт (градски и междуселищен) с нулеви и по изключение с ниски емисии, както и зарядни станции.

Предвижда се максималната обща стойност на разходите за Община Казанлък да са до 5 942 266,80 лв. с ДДС, а за Община Павел баня: до 2 248 800,00 лв. Дейностите по информмиране и публичност и управление на проекта са общи за ПИИ и са в размер до 136 517,78 лв.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram