Спиране на водата в района

0
345

09:00 – 17:00  с. Габарево – без водоподаване, поради авария Ø 80 ЕТ;

09:30 – 14:00   с. Едрево – без вода, поради подмяна на СВО и СК Ø 100;

09:30 – 14:30  с. Кънчево – поради авария – без вода част от населеното място;

Коментари от Фейсбук