Седмокласниците с последен шанс за записване в казанлъшките гимназии

0
6

РУО Стара Загора публикува списъка с незаети места след третия етап на класиране за прием в 8 клас. ПГТТМ, ПГ „Петко Стайнов“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Ръжена не са успели да запълнят свои паралелки, като с най-малко кандидати, общо 16 незаети места, е специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника “ в транспортното училище.

Над 20 са обявени за ПГ „Петко Стайнов“. С 10 свободни места е в ПГСС „Гео Милев“ в Мъглиж „Техник-лесовъд“ а едининични бройки са обявени за двете учебни заведения на територията на град Павел баня – ПГ по РХ и СУ „Христо Ботев“.

Целият списък на https://www.ruobg.com/news/read/id/517

Това е последното централизирано подреждане на седмокласниците. Учениците се записват с оригиналната си диплома за основно образование в училищата, в които са приети. Тези, които не го направят, ще загубят местата си.

Коментари от Фейсбук