Сдружение на Заведенията в България питат: Има ли друг бранш в България, който трябва да отговаря на толкова изисквания и пера за разход?

Има ли друг бранш в България, който трябва да отговаря на толкова изисквания и пера за разход?! Има ли друг бранш, който да подлежи на абсолютно всякакви проверки от всички възможни и съществуващи инситиуции, респективно и актове при нарушения?!
Пера за разходи в Ресторантьорския бранш:

1. Наем
2. Ток
3. Вода
4. 20% ДДС
5. Заплати
6. Осигуровки
7. 10% Данък печалба
8. Счетоводство
9. Кабелна / интернет
10. Платени отпуски
11. Тротоарно право
12. Трудова медицина
13. Такса софтуер
14. Такса Събиране на животински продукти
15. Категоризация разбита на месец за 5 години
16. Удължено работно време
17. Абонамент касов апарат
18. Абонамент асансьор, ако имаш
19. Авторски права за музика !!!!
20. Абонамент телевизор / НОВО/
21. Такса пожарогасители
22. Договор за хладилна поддръжка.
23. Договор за ОВИ
24. Измервания за шум
25. Измервания инпеданс, микроклимат, фаза нула
26. Договор обследване детски площадки
27. Бонуси
28. Канцеларски материали + дневници
29. Входящи продукти / консумативи
30. “Брак”
31. Химическо чистене
32. Интериор/Екстериор – озеленяване, ароматизиране, допълнителни удобства за клиенти
33. Гориво служебни автомобили + наем и амортизация
34. Подновяване инвентар
35. СОТ
36. Камери за наблюдение
37. Оборудване и озвучаване
38. Порцион за персонала
39. Разходи за ремонти
40. Абонамент пръскане за гризачи и насекоми
41. Работно облекло
42. Абонамент проверка газови котлони

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Сдружение на Заведенията в България питат: Има ли друг бранш в България, който трябва да отговаря на толкова изисквания и пера за разход?

Има ли друг бранш в България, който трябва да отговаря на толкова изисквания и пера за разход?! Има ли друг бранш, който да подлежи на абсолютно всякакви проверки от всички възможни и съществуващи инситиуции, респективно и актове при нарушения?!
Пера за разходи в Ресторантьорския бранш:

1. Наем
2. Ток
3. Вода
4. 20% ДДС
5. Заплати
6. Осигуровки
7. 10% Данък печалба
8. Счетоводство
9. Кабелна / интернет
10. Платени отпуски
11. Тротоарно право
12. Трудова медицина
13. Такса софтуер
14. Такса Събиране на животински продукти
15. Категоризация разбита на месец за 5 години
16. Удължено работно време
17. Абонамент касов апарат
18. Абонамент асансьор, ако имаш
19. Авторски права за музика !!!!
20. Абонамент телевизор / НОВО/
21. Такса пожарогасители
22. Договор за хладилна поддръжка.
23. Договор за ОВИ
24. Измервания за шум
25. Измервания инпеданс, микроклимат, фаза нула
26. Договор обследване детски площадки
27. Бонуси
28. Канцеларски материали + дневници
29. Входящи продукти / консумативи
30. “Брак”
31. Химическо чистене
32. Интериор/Екстериор – озеленяване, ароматизиране, допълнителни удобства за клиенти
33. Гориво служебни автомобили + наем и амортизация
34. Подновяване инвентар
35. СОТ
36. Камери за наблюдение
37. Оборудване и озвучаване
38. Порцион за персонала
39. Разходи за ремонти
40. Абонамент пръскане за гризачи и насекоми
41. Работно облекло
42. Абонамент проверка газови котлони

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram