Свободни работни места към 18.01.2021 година

0
3478

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА

18.01.2021 година

ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА  ОТ  НАС

 1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 7 лекари
 • 5 медицински сестри
 • 3 гериатрични специалисти
 • 8 ветеринарни лекари
 • 1 инженер, конструктор
 • 1 машинен инженер
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 диагностик, МПС
 • 1 окачествител
 • 1 брокер
 • 6 касиери
 • 1 склададжия
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 5 работници, сладкарско производство
 • 3 настройчици
 • 1 общ работник, строителство
 • 1 машинен оператор, бутилиране
 • 1 машинен оператор, металорежещи машини
 • 1 дърводелец
 • 1 автомонтьор
 • 1 електромонтьор
 • 4 заварчици
Коментари от Фейсбук