Свободни работни места към 13.04.2021 година

0
2227
Парламентарни избори 2021#

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА

13.04.2021 година

ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА  ОТ  НАС

 1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 лекар, лъчелечение
 • 1 лекар, образна диагностика
 • 1 лекар, акушерство и гинекология
 • 5 медицински сестри
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 охранител
 • 1  кредитен специалист
 • 1  търговски представител
 • 1 склададжия
 • 3  продавач – консултант
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 майстор, тестени изделия
 • 1 кофражист
 • 1 арматурист
 • 1 работник, производство на метални конструкции
 • 2 огняри
 • 2 техник – механик
 • 6 арматурист
 • 1 електротехник
 • 5 шлосери
 • 1 общ работник