Свободни работни места към 10.05.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА

10.05.2023 година

ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА  ОТ  НАС

 1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 ветеринари
 • 1 инженер, производство
 • 4 медицински сестри
 • 1 счетоводител
 • 1 началник, цех
 • 1 специалист, доставки
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 50 служител, запитвания
 • 1 агент, недвижими имоти
 • 2 обслужващ, бензиностанция
 • 1 оперативен счетоводител
 • 2 шофьор, куриер
 • 1 автомеханик
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 10 стругар
 • 20 шлосер
 • 20 заварчици
 • 20 настройчици на шприцмашини и сродни на тях
 • 20  машинни оператори
 • 5 монтьор, промишлено оборудване
 • 20 социални асистенти
 • 2 електротехник

С национална информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ” Агенция по заетостта се обръща към неактивните на пазара на труда

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ”, Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Срещите, организирани в цялата страна, ще имат за цел да мотивират за активно поведение на пазара на труда икономически неактивните лица, независимо от тяхната възраст.

В рамките на дейностите по проекта експертите на Агенцията ще търсят нестандартни подходи, за да достигнат до потенциалните участници. Събитията ще бъдат насочени към стимулиране активността за търсене на работа и към информиране за разнообразните възможности за подкрепа за трудова реализация. Така хората, които не работят и не се обучават, ще могат да се запознаят с актуалните работни позиции в техните региони, както и с възможностите за обучение по професия или за придобиване на ключови умения. На прага на стартиращите пролетно-летни сезонни дейности в туризма, строителството, селското стопанство и т.н., те ще бъдат информирани как да се включат в краткосрочна или сезонна работа. Освен това на участниците в проекта ще се предоставя информация и за предлаганите от Агенцията по заетостта услуги за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа, стимулиране на предприемачеството и много други.

Организаторите на кампанията ще търсят контакт с работодатели, предлагащи свободни позиции, а също и с представители на местните общности, които имат обществен авторитет и могат да бъдат мотиватори за своите съграждани.

Така националната информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ” продължава действията на Агенцията по заетостта, насочени както към икономически неактивните лица в страната, така и към бизнеса, търсещ нов персонал.

Дирекция ”Бюро по труда” гр. Стара Загора ще проведе информационна кампания на 23.05.2023г. в  кв. Лозенец, ул. „Спартак“ № 1 от 10:00 до 13:00ч.. При интерес, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram