Санкционираха Казанлък с близо милион лева. Кой ще плаща?

0
2

На 6 ноември миналата година с писмо на Ръководителя на УО на ОПОС изх. № 08-00-3599/06.11.2013 г., Община Казанлък е уведомена за финансова корекция в размер на 5 % от стойността на договор № 07-71/18.05.2013 г.  в размер на 17 727 272 лв. без ДДС с предмет: „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ-Казанлък-ИНЖЕНЕРИНГ“. Той е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. Причина за санкцията е направена проверка на подадено от отстранен от комисията  на  възложителя  участник  техническо  и  ценово  предложение, с цел изследване на възможността за определяне на конкретния размер на загуба на публични средства в резултат от установеното нарушение и съответно определяне на финансовата корекция. Интересен факт е, че  община Казанлък не е изразила своята позиция, както и не е възразила срещу финансовата санкция, както са го направили други Общини. Лично Министърът на околната среда и водите – Искра Михайлова заявява от Парламентарната трибуна, че тъй като няма възражение от страна на Община Казанлък не се налага финансовата кореция да бъде преразгледана. И така Казанлък ще загуби близо един милион лева. А кой ще плаща, заради престъпното безхаберие? Всички казанлъчани.!!!!

Коментари от Фейсбук