Румяна Друмева във фейсбук: Благополучие в нашата община!

0
2

Най-голямата ценност на бюджета за 2019 г. на община Казанлък- дотираме събирането на отпадъците с 541 х. лв!
Това реши ГЕРБ и коалиция!

Стратегически избор, защитен с аргумент, че младите семейства в Казанлък отглеждат без затруднения децата си и с лекота плащат таксите за детски ясли и детски градини, не се нуждаят от стимулиране и облекчения.

Сигурно за това се топим:

1998 г сме 98 х. души
2008 г сме 87 х. души
2011 г. сме 77 х. души
Благополучие в нашата община!

Коментари от Фейсбук