Розовци изгониха фирмата, подкопавала моста им над Тунджа

0
6

Фирмата, която изпълнява дейностите по почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на река Тунджа в землището на село Розово, уверява в писмо областния управител Гергана Микова, че преустановява дейностите до изясняване на всички обстоятелства.

 „Уведомяваме Ви, че във връзка с извършената на 4 февруари проверка за изпълнение на дейностите по почистване на речното корито на р. Тунджа от наносни отложения, дървесна и храстова растителност и създаденото напрежение сред населението на с. Розово, фирма „Ин Строй Ком-Георгиеви“ ООД прекратява временно дейността си до изясняване на всички обстоятелства, считано от 5 февруари 2019 г.

Изпълняваната до момента дейност е в съответствие с одобрения проект и издаденото разрешително за ползване на воден обект. За всички наши последващи действия ще бъдете уведомени своевременно“, пише в документа.

Дружеството работи на мястото от няколко години по проекта за почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на реката. Хората от селото обаче изразиха своите притеснения, че фирмата превишава зададените й по проекта задължения и извлича големи количества инертен материал от речните легла.

Розовци заявиха, че екологичното равновесие в района е нарушено, растителността съхне, нивото на подпочвените води е паднало критично ниско и това създава предпоставки за срутване на основите на моста, който свързва няколко села с близкия Казанлък.

Комисия от Областна администрация посети мястото и сигнализира веднага за проблема  „Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив. Тя е компетентният орган, който трябва да извърши оглед на участъка и да се произнесе дали има нарушения при изпълнението на дейностите по почистване на речното корито на р. Тунджа.

Дарик

Коментари от Фейсбук