Розата е тема на изложба в Библиотеката

В Библиотека „Искра” в Казанлък бе открита изложбата „Розата – красивият символ на
Казанлък“, посветена на гордостта и славата на България и на Казанлъшката долина.
Във фоайето на втория етаж са подредени постери, показващи красотата на
казанлъшката маслодайна роза, легендите и песните за нея, мястото ù в бита на
казанлъчани, впечатленията на чужди пътешественици за Розовата долина, автентични
фотографии от Празника на розата в миналото, а също така и изображения на книги от
Краеведския фонд на библиотека „Искра“ за значението и отглеждането на маслодайната
роза в Казанлъшкия край, търговията с розово масло, както и снимки от розобер,
розоварене и други в миналото.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram