Регионален празник в Стара Загора „Учене през целия живот“

0
73

На 10 и 11 ноември, днес и утре, в Стара Загора ще се проведе регионален празник „Учене през целия живот“ под мотото „Будителите днес“. Инициатори на празника са Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот NELLII, Министерството на образованието и науката и ГД „Образование и култура“ програма „Учене през целия живот“.

Празникът ще започне от 10,00 часа на 10 ноември в регионална библиотека „Захарий Княжески“, където ще се състои и педагогически форум „Какво и как учим през целия си живот“. Представители на ОИЦ – Стара Загора ще запознаят участниците във форума с дейността на центъра и с провеждания конкурс за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град“.

Областният информационен център – Стара Загора ще вземе участие в празника с щанд в библиотеката, където ще бъдат представени рекламни и информационни материали за всички Оперативни програми.

Днес Областният информационен център – Стара Загора ще е отворен за посетители от 13.00 до 16.00 часа когато с помощта на експерти от ОИЦ всеки ще може сам да намери информация в интернет за възможностите за финансиране на проекти по Оперативните програми и Кохезионната политика на Европейския съюз.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Коментари от Фейсбук