Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 90 лица през месец октомври

0
6

Прокурорите от Районна прокуратура гр. Стара Загора през месец октомври 2016 г. са решили по същество 85 наказателни производства, като в съда са били внесени 85 прокурорски акта срещу 90 лица. От тях 24 обвинителни акта срещу 27 лица, 45 споразумения за решаване на делото срещу 46 лица и 16 предложения за налагане на административно наказание, по реда на чл.78 а от Наказателния кодекс срещу 17 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени пет дела с прокурорски актове срещу 5 лица за престъпления срещу личността – за причинени телесни повреди, закана с убийство и блудствени действия,  едно дело за престъпления против политическите права на гражданите, 1 дело за престъпления против интелектуалната собственост, четири дела за престъпления против брака и семейството – за неплатена издръжка и незаконно съжителство, 16 дела срещу 20 лица за престъпления против собствеността – кражби, грабежи, измами, вещно укривателство и неправомерно нарушаване на целостта на електропреносната мрежа, пет дела за престъпления против стопанството – за държане на акцизни стоки без бандерол и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, 6 дела за документни престъпления, 7 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие – хулиганство и получаване на доходи по неморален начин, чрез предоставяне на сексуални услуги и 40 дела за общоопасни престъпления – държане на огнестрелни оръжия, пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, държане на наркотични вещества.

Апелативна прокуратура, Пловдив

 

Коментари от Фейсбук