Районен съд-Казанлък прекрати дело на Стачния комитет на театър „Л. Кабакчиев” срещу Общината

0
17

С дата 15 октомври 2012 г. излезе определението на Казанлъшкия районен съд по гражданско дело №1784/2012 г., образувано по искова молба на Стачния комитет на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ против Община Казанлък. Това съобщи до медиите пресцентърът на Община Казанлък.

Исковата молба, с която Стачният комитет настояваше да се отмени като незаконосъобразно назначаването на новоизбрания директор на театъра Диана Рамналиева, е била два пъти връщана от Съда, като са били подробно упоменати всички нередовности и е бил даден срок те да бъдат отстранени. Първият път Стачният комитет е спазил дадения му от Съда срок и е подал нова искова молба, но и тя се оказала изпълнена с нередовности, поради което отново е била върната. И в двата случая съобщенията с указанията на Съда са били получавани лично от председателя на Стачния комитет. Въпреки това ищецът не е изпълнил указанията, не е поискал и продължаване на срока за отстраняване на констатираните нередовности в исковата молба.

Като взема под внимание тези обстоятелства и на основание чл. 129 от ГПК Районен съд-Казанлък отново връща молбата на Стачния комитет на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ и прекратява производството по гражданско дело №1784/2012 г.

 

Коментари от Фейсбук