РАЗПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОТ УТРЕ

0
5552

Превозвачът „Кумакс инвест“ЕООД е уведомен от 14 май 2020г. да възстанови изпълнението на вътрешноградската и междуселищна транспортна схема по Договор №ДО7-30/09.06.2017г. по маршрутни разписания, утвърдени с решение на Общински съвет – Казанлък №107/23.03.2020г. За неспазване на изпълнението на договорените маршрутни разписания превозвачът подлежи на неустойка по Договора, заявиха от Община Казанлък.

Коментари от Фейсбук