Разводите най-често по взаимно съгласие

0
911
Парламентарни избори 2021#

Броят на разводите в област Стара Загора през 2020 г. е 402, или със 110 по-малко от регистрираните през 2019 година. От всички прекратени бракове 72.4% се отнасят за населението в градовете.            Най-голям е делът на браковете, прекратени „по взаимно съласие“ (79.9%), следват причините „фактическа раздяла“ (14.4%) и „несходство в характерите“ (4.0%).                        Най-голям процент на разводите – 39.1 при мъжете и 34.6 при жените, са във възрастовата група 40 – 49 години.            За 10.2% от жените и 14.9% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2020 г., разводът не е бил първи.

През 2020 г. в област Стара Загора са регистрирани 846 юридически брака – с 389 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 2.7‰. Две трети от всички регистрирани бракове (586) са сред населението в градовете.


реклама