Равнището на бедността в старозагорско се увеличава

0
1387
Man looking at his empty leather wallet in office.
Парламентарни избори 2021#

            През 2020 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 464.75 лв. средно месечно на лице от домакинство . При този размер на линията под прага на бедност са били 26.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 1.2%,
а относителният дял на бедното население не се променя.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.9 до 30.6%, или с 3.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.7%, или с 15.8 процентни пункта.

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на посрещането на неочаквани финансови разходи със собствени средства (44.8%). Успоредно с това 37.2% от лицата не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, а 35.8% от лицата не могат да си позволят консумация на месо, пиле или риба всеки втори ден. Ограничения при отоплението на жилището си имат 27.8% от лицата.

През 2020 г. в област Стара Загора 22.0% от населението живее в материални лишения .

През 2020 г. в област Стара Загора 33.7% от населението, или 106.0 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване .

реклама