Пътуваща изложба на посланията „Да бъдеш баща” тръгва към своята публика

Във връзка с Националната кампания „Да бъдеш баща“, част от международния проект – „Man-Care“, Сдружение „Бъдеще за децата” в Казанлък организира пътуваща изложба на посланията „Да бъдеш баща”.

Местната организация се обръща към всички детски образователни и начални училищни заведения, с покана да се включат в инициативата, с цел да бъдат разпространени сред възможно най-много деца и родители ПОСЛАНИЯТА, които казват: „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш баща!”

 Общо 11 визии, които по интересен начин насочват вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. 

Пътуващата изложба „Да бъдеш баща” ще гостува в рамките на една седмица, на всеки заявил желание, домакин. Необходимо е предварително да се подаде заявка за участие и съоветния домакин да сигури подходящо помещение, до което да има свободен достъп.

Участието в инициативата Пътуваща изложба е безплатно.

Инициативата стартира от 16.03.2015г. Заявките за участие се подават към Сдружение „Бъдеще за децата”.

Първият домакин на посланията „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш баща!”   ще бъде ЦДГ №9 „Славейче” гр. Казанлък – от 16.03.2015г. до 20.03.2015г.

              „Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Резултатите от работата на учители и психолози и данните от международни проучвания показват, че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока мотивация за учене, по-рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.  В световен мащаб все още много мъже остават извън грижите за децата поради различни причини.  Ангажираният бащински и мъжки модел помага на децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждава и от националното представително проучване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за децата”, проведено при подготовката на кампанията. Изследването показва, че традиционният патриархален модел постепенно се трансформира в един модерен семеен модел, който стъпва на партньорски взаимоотношения. Сред родителите е налице широко съгласие относно необходимостта за по-активно включване на бащите в грижите за децата. Около 97% от родителите (и от майките, и от бащите) са съгласни, че най-важните решения, свързани с детето, следва да се вземат съвместно.

 

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram