„Първите седем години на България в ЕС“

0
60

На 10 и 12 септември пред офиса на Областен информационен център – Стара Загора ще бъде разположен информационен щанд, в часовете между 10 и 14. Инициативата е част от национална кампания и поредица от открити приемни, които ще се проведат през месец септември в цялата страна от мрежата от Областни информационни центрове. Тя преминава под мотото „Първите седем години на България в Европейския съюз“ и цели да отчете степента на запознатост на гражданите с приноса на ЕС в страната. На откритите приемни екипът на ОИЦ – Стара Загора ще проведе допитване за осведомеността на гражданите за реализирани проекти с европейски средства и ще се представят най-значимите за региона проекти. ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментари от Фейсбук