Първа копка на реконструкция и рехабилитация на част от улица „Девети септември“ с. Дъбово

0
4664
Парламентарни избори 2021#

На 12.08.2021 г. Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов и Председателят на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково г-жа Рени Малева подписаха договор с Държавен фонд земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 269 594.37 лв. за реконструкция и рехабилитация на ул. „Девети септември“ с. Дъбово.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж, област Стара Загора, подобект 3: с. Дъбово: Участък: Улица „Девети Септември“ от ОТ 6 до ОТ 221 – ляво платно с приблизителна дължина 610 м” е насочен към ремонт на улица „Девети Септември“, която е част от уличнатa мрежа на с. Дъбово, общ. Мъглиж. Проектните дейности предвиждат възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличния участък.

Предвид състояние на настилката в участъка, ремонтните работи ще се извършат чрез пълна реконструкция и полагане на плътен асфалтобетон – 4 см, неплътен асфалтобетон – 6 см и трошен камък – 35 см. Отводняването на настилката ще се извърши повърхностно, чрез надлъжните и напречните наклони на улицата. Не се предвижда изграждането на нови малки или големи съоръжения. Всички бетонови бордюри ще се подновят с нови.

Днес, 30 август 2021 г. от 11.00 ч. се осъществи официалната церемония „Първа копка“ на ул. „Девети септември“ с. Дъбово.

реклама