Публикуваха предпечатните образци на бюлетините за вота в община Казанлък

0
2

Одобрени са предпечатните образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Казанлък. Това съобщи от сайта си ОИК Казанлък, публикувайки 18-те образци на бюлетините, с които ще упражним своя вот.

В края на тази седмица изтичат важни срокове за участие в местния вот.
Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия трябва да подадат писмено заявление, придружено с копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК, но не по късно от 12 октомври 2019 г., напомнят ни от ОИК – Казанлък.
12 октомври е краен срок и за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
До 19 октомври пък могат да бъдат отстранявани непълноти и грешки в избирателните списъци, извършва се след подаване на писмено заявление.
Заявленията за гр. Казанлък се подават в дирекция ГРАО, бул. „Ал. Батенберг“ 4, а за населените места – в кметствата.

Коментари от Фейсбук