Пръскат срещу комари и кърлежи в община Мъглиж

На 29 април, в петък, предстоят дейности по дезинсекция и дезакаризация на общинските обекти и площи към Община Мъглиж. От 14:30 ч. ще бъде извършена ларвицидна обработка на 6 броя биотипи, а от 19:30 ч. ще се извърши дезакаризация на площи в землището на общината.