Процедура за 30 мин. спасява човешки живот

0
2

Безвъзмездното кръводаряване е най-висш хуманен акт на доброволно даряване на част от собствената кръв, за да се спаси друг човешки живот. Като признателност към всеки човек, дарил кръв, е определен специален ден – 23 май – Световният ден на кръводарителя.
При доброволното даряване на кръв се пази здравето на реципиента (човекът, който получава кръв и кръвни продукти) и здравето на дарителя (изключват се заболявания, които биха застрашили живота на човека).
Ако хората даряват по принуда е възможно да скрият важна информация за собственото си здравословно състояние.
Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв. Мъжете могат да даряват 5 пъти в рамките на една година, а жените – 4 пъти, с интервал не по-малък от два месеца между двете кръводарявания.
Нито една болест не може да бъде предадена на хората, които даряват кръв. Цялата процедура отнема около 30 минути – достатъчно, за да се спаси един човешки живот.
За кръводарителите не съществува никакъв здравен риск, т. к. всички материали и консумативи са стерилни и са за еднократна употреба.
В България, за съжаление, броят на доброволните кръводарители е недостатъчен и в страната има хроничен недостиг на кръв и кръвни продукти.
Доброволните и безвъзмездни кампании за кръводаряване са в основата на осигуряването на достатъчни и безопасни количества кръв.

Още от древността хората са проявявали нескрит интерес към кръвта, но едва към 18 век се осъществява кръвопреливане.
Първият етап е белязан от откритието на Уилям Харви за законите на кръвообращението при хората и животните. Първите истински опити за кръвопреливане са от животно на животно. Извършвало се е директно с тръбичка, завършваща от двете страни с игла. Опитът завършвал със смъртта на „кръводарителя“.
По-късно са започнали опити за преливане на кръв от животно на човек. Първоначалните опити са обнадеждаващи, но по-късно смъртните случаи зачестили. Същото се отнася и до смелите опити за преливане от човек на човек. Впоследствие влиза в сила закон за забрана на подобни действия, спазван до 19-ти век, след което кръводаряването е организирано като безопасна високохуманна дейност.

Коментари от Фейсбук