Промени в две от общинските наредби гласуваха съветниците

0
2

Казанлъшките общински съветници приеха предложението Община Казанлък да кандидатства по ОП „Регионално развитие“ за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в размер на 489 хил. 169 лв. за реклама на туристическите дестинации от общия проект на община Казанлък със съседните общини в Розовата долина.

Общо 30 хил. лв. ще бъдат предоставени за ремонти в Детската млечна кухня в Казанлък, съгласно договор за разбирателство между Ветроком и Общината, решиха още съветниците. Още две наредби приеха местните парламентаристи- за настаняване под наем на граждани в общински жилища и за отглеждане на животни на територията на Община Казанлък. Наредбата №12 включва изцяло нови текстове, които са по-либерални по отношение на настаняването в общински жилища.Текстовете в нея дават възможности за закупуване на общинските жилища от техните наематели при положение, че са ги ползвали без прекъсване минимум 3 години. Продажните цени ще са пазарни.Възможност да закупят ведомствените жилища на общината Казанлък, ще се предоставя на общински служители, които са били в тях настанени под наем. Продажбата и за тях е на пазарни цени.

Наредбата определя и наемните цени на общински жилища- по 35 стотинки за кв. метър при договорни отношения и по 1,50 лева на кв. м. жилищна площ, при изтекли договорни отношения. Според текстовете от новата наредба за настаняване под наем, ведомствените ще могат да се отдават на общински служители от кмета на общината за срок до 10 години. Като една от причините за приемането на нова Наредба за общинските жилища е факта, че все още има неудволетворени молби за настаняване от 1999 година.

С промените в Наредба №7 за отглеждане на животни на територията на Община Казанлък всеки собственик на куче домашен любимец над 4 месечна възраст или в 7 дневен срок от придобиването му се задължават да го декларират в Дирекция „Местни данъци и такси“, както и да го регистрират при ветеринарен лекар.

М. Тонева

 

Коментари от Фейсбук