Проектът за Шушманец приключва до края на ноември

Проектът „Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец“ бе предссавен на пресконференция , на която бяха обобщени реализираните до момента етапи в консервационно- реставрационните дейности по проекта, както и тези по социализацията на гробницата. Проектът , който е на стойност 1млн 115 хил. лв се финансира от Европейския съюз по Оперативна програма „Регионално развитие“ и от Републиканския бюджет.. Желанието на Общината е на туристите да бъде показван целият комплекс от гробници Шушманец, Хелвеция, Грифоните, Оструша с тяхната уникалност и в този смисъл проектът за Шушманец е от изключително значение, поясни кметът на община Казанлък Галина Стоянова, която присъства на пресконференцията. След реализацията на проекта ще бъде оформена алея, която ще свързва Шушманец с намиращия се в близост паркинг и със съседните гробници Хелвеция и Грифони, а оттук и с цялата алейна мрежа в Долината на тракийските царе. А в един по-късен етап съществува и идеята за излагането на артефакти, открити в тези гробници. Обекти от такъв характер като Шушманец са много сложни, поясни ръководителят на консервационно-реставрационните дейности по проекта Джовани Димитров. Още при започване на мероприятията екипът попада на оригинален зид от 4в. Пр. Христа, което налага спирането на работата. Предвидени са средства за спасителни разкопки, а археолози осъществяват наблюдение на обекта. В момента, съгласно проекта се работи по новата защитна сграда, добави Димитров. Ще бъдат извършени аварийни консервационно-реставрационните работи, свързани със стабилизирането на зидовете в дромоса, както и с химическа обработка за отстраняване на микроорганизмите, разрушаващи повърхността му.Предвижда се изграждане на система за отвеждане на атмосферните води над дромоса на гробницата, с цел преодоляване на натичането на капилярна влага във вътрешноста на гробната камера. Ще бъде изградено защитно съоръжение над гробната камера и ще се оформи приемна експозиционна зала, коментира Калин Русев, от фирмата – изпълнител.До края на ноември и преди Коледа трябва да приключат всички дейности по проекта„Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец“ , съобщи по време на пресконференцията Калин Русев.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram