Проверяват сигнал за измряла риба в яз. Копринка

0
41

Екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ-Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС-Стара Загора, проверяват сигнал за измряла риба в язовир Копринка.
Сигналът е подаден от отдел Рибарство и аквакултури за Южна България в Агенцията по Рибарство и аквакултури.
Резултатите от проверката ще бъдат обявени на интернет страницата на БД ИБР и РИОСВ-Стара Загора, обявиха екоинституциите.

Коментари от Фейсбук