Проверяват за компютри по домовете

0
2

Казанлък и селата Бузовград и Шейново са включени в провеждането на статистическо проучване за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2016 година. Изследването ще се проведе в периода април – май 2016 г. и има за цел да измери нивото на развитие на информационното общество в РБългария. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на използването на информационни технологии в домакинствата за всички европейски страни. Анкетьори от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора” в Териториално статистическо бюро – Югоизток, ще посетят 13 населени места на територията на област Стара Загора и ще анкетират 228 домакинства, които са избрани на случаен принцип.Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток.

Коментари от Фейсбук