Проверките за чумата по свинете няма да подминат населените места в Община Казанлък

0
6

В първия ден от работната седмица кметове на населени места от Община Казанлък бяха запознати с превантивните мерки, предвид усложнената епизоотична обстановка в страната във връзка със заболяването Африканска чума по свинете. В срещата в сградата на Община Казанлък участваха представители на Общинското ръководство и отдел „Екология“, представители на Областна дирекция по безопасност на храните, РЗИ – Стара Загора, РИОСВ – Стара Загора, Областната колегия на Българския ветеринарен съюз, РУ „Полиция“ – Казанлък.

Към момента няма регистриран нито един случай в областта, но от БАБХ помолиха местната власт да окаже нужното съдействие за разясняване на сериозността на проблема и за предстоящите проверки в обекти „Заден двор“.

От Агенцията дадоха гратисен период от 10 дни на кметовете до започване на проверките да разговарят със собствениците, за които смятат, че не отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и да ги уведомят, че могат да си заколят прасетата за лична консумация преди да бъдат заразени.
Специалистите алармираха за опасна ситуация в целия свиневъден сектор на България и сочат като основна причина за предаване на заразата пренасянето на калта по обувките и гумите на автомобилите, неспазване на санитарна хигиена, както и ниската степен на биозащита или изобщо никаква биосигурност.

„Има шанс да останем незасегнати.“, коментира д-р Дамян Миков, директор ОДБХ – Стара Загора. Той се обърна към кметовете по места: „Вие сте първенците на малките населени места, на които хората вярват“ и призова всички да се обединят за честен разговор по темата с хората, без дезинформации и фейсбук манипулации.

На територията на община Казанлък работят 3 регистрирани свинеферми в Крън, Енина и Бузовград и няма непосредствена опасност от зараза. В същото време, няма нито едно регистрирано прасе в обект тип „заден двор“.
В областта, наричана още „Бяла зона“ за заболяването, без зараза, само във ферми, при промишлени условия, се отглеждат повече от 100 хиляди прасета и са взети нужните превантивни мерки за опазване от заразата. Поне засега, Стара планина опазва преминаването на вируса от тази страна на Балкана и затова областта е известна сред експертите като „Бяла зона“.

На територията на Област Стара Загора има регистрирана една кланица – в Хан Аспарухово, при общо в страната 110, от които 67 – за клане на свине.

За цялата страна регистрираните свинекомплекса са 65, с въведени мерки за биосигурност, като в 3 е засечена Африканска чума. За останалите 62 се въвежда 20-километрова санитарна зона и в нея няма да може да се отглеждат прасета в „задния двор“, няма да е възможно отглеждане на домашни свине.

Българската агенция по безопасност на храните планира да започне проверки в обекти „заден двор“ по населените места в област Стара Загора за 5 август. Първите проверявани селища ще бъдат тези в радиус 20 километра около големите индустриални ферми. За територията на областта това са Оряховица, Пъстрен, Хан Аспарухово и Боздуганово. Проверките, обаче няма как да подминат и община Казанлък.

Според Закона, животновъдните обекти подлежат на регистрация, а животните – на идентификация. Ако бъдат установени животни – свине, които не са идентифицирани и въведени в информационната система ВетИс на БАБХ, ще бъдат предприети принудителни административни мерки, съгласно чл.139а, във връзка с чл.139, ал.1 от Закона, а именно – парична санкция, умъртвяване на животните на място и обезвреждане в обекти, регистрирани по Закона. „Вирусът не е опасен за хората, но влязъл веднъж – месото става негодно“, посочи д-р Миков и коментира мерките като „тежки и трудни, но единствените в цял свят, които гарантират отглеждането на прасета в бъдеще“.
Заради чумата по свинете в 4 области в страната вече е обявено бедствено положение. Това са Русе, Добрич, Плевен и Разград. До момента са открити 20 зарази сред диви свине и 22 – сред домашни.

Коментари от Фейсбук