Премиерът Борисов: Новото депо на Стара Загора ще ухае на бор

0
2

Премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Стара Загора Живко Тодоров прерязаха лентата на новата регионална система за управление на отпадъците за региона, съобщиха от пресцентъра на екологичното министерство.

„Приключи един от най-мащабните проекти. Близо 52 млн. лв. бяха инвестирани за изграждане на втория по големина проект след столичния завод за отпадъци. Тук за първи път има уникална техника – отпадъкът ще минава през стърготини от борови кори и ще се обезмирисява. Ще се погрижим не само за чистотата на водите и почвите, но и на въздуха“, каза министър Василева. Тя добави, че се откриват 65 работни места. С пари от ПУДООС ще се дофинансира рекултивацията на старите девет сметища, които ще бъдат закрити след като заработи новата инсталация, съобщи министърът.

Така сме го направили, че да мирише на бор. Не само няма да се вдигат таксите смет, а хората ще живеят по-добре, каза премиерът Бойко Борисов.

Депото има възможност за разширяване с още две клетки, обясни кметът Тодоров. Той добави, че ако го нямаше новото съоръжение, е трябвало да бъде вдигната таксата смет.
Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора, ще обслужва 368 344 жители от 12 общини. Това са Стара Загора, Раднево, Опан, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалово, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица.

По проекта са изградени клетка 1 на новото регионално депо с капацитет 130 000 тона годишно, сепарираща инсталация с капацитет 30 000 тона годишно и компостираща инсталация с капацитет 30 000 тона годишно. Съоръженията отговарят на всички екологични изисквания по отношение опазване на почвите, водите и въздуха. Инфилтратите се събират в хидроизолиран резервоар, след което съдържанието се изпомпва, пречиства и отвежда във втори резервоар. В него се вливат и събраните дъждовни води. С всички тези води ще се оросява компостът, който се произвежда в депото. Излишните води ще се заустват в река Сазлийска, но вече пречистени.

Друг интересен момент е компостиращата инсталация. Тя е снабдена с уникална пречистваща система на отделените газове. Те преминават през 4 биофилтъра със стърготини от борови кори, с което се пречиства въздухът и се гарантира премахване на неприятните миризми. В използваната технология са инвестирани 3 млн. лв. и прилагането й е в резултат от съвместната работа с местната общественост и екологичните организации.

По проекта са изградени и три претоварни станции – Казанлък, Гурково и Гълъбово, които имат за цел да се намалят разходите при транспортиране на генерираните отпадъци от общините до Стара Загора.

За работата на депото и претоварните станции са доставени челен товарач, компактор, самозахранващ се мобилен щредер, трактор с 10-тонно ремарке, контейнеровози и друга съвременна техника на обща стойност 2 955 600 лв.

В резултат от реализацията на проекта битовите отпадъци от 12-те общини ще минават през предварително третиране (сепариране). Зелените отпадъци също ще се събират разделно и компостират. След въвеждане на новото депо в експлоатация, ще бъдат закрити и рекултивирани 9 общински депа в Стара Загора, Раднево, Чирпан, Гурково, Гълъбово, Опан, Павел баня и две в Казанлък./ 24 часа

Коментари от Фейсбук