Премиерът Борисов и Специализираната прокуратура проверяват как кмета Стоянова е разрешила строеж до Летище „Казанлък“

1
6

Под риск от човешки жертви продължава строителството на хотел в опасна близост до южната писта на Летище „Казанлък“. Строителен кран пречи на самолетите да захождат и да кацат, а опасността от въздушни аварии е изключително висока, алармират специалисти от летателната площадка.

Премиерът Бойко Борисов е поискал на 15 ноември т.г. компетентното мнение на министрите на транспорта и регионалното развитие дали има нарушение на процедурата от кмета и главния архитект на община Казанлък по издаването на разрешението за строеж на хотел в абсурдна близост до летището.

Съмненията за опорочаване на реда на издаването на строителното разрешително от Галина Стоянова и арх. Георги Стоев се разследват и от Специализираната прокуратура от началото на този ноември.

За нарушаването на три български закона и няколко наредби с разрешаването на този строеж са сигнализирали различни институции собствениците на летището още в началото на юли 2019г., те били принудени и да излъчат т.нар. NOTAM (задължително авиационно известие за съществуваща опасност за изпълняване на полетите), като предварителна мярка по ограничаване на дейността му с цел безопасност.

Буквално на 30-ина метра от южната полоса на летището се издига строителният кран, висок 25 метра, със стрела, дълга 50 метра, който пречи на захода на летателните апарати и към момента създава реална опасност от въздушни аварии. За да се приземи самолет на летището край Казанлък, той трябва да мине под стрелата на крана.

Съоръжението е едно от двете, използвани за изграждането на няколкоетажен хотел, за което  от община Казанлък е издадено Разрешение за строеж №108/04.06.2019г. Разрешението и към момента /27 ноември 2019г./ не е публикувано в официалният сайт на казанлъшката администрация, а и както се твърди в жалбите – не е отпечатано и в Държавен вестник.

Летищните власти твърдят, че кметът Стоянова и арх. Стоев не са съгласували въпросното разрешение за строеж с министъра на транспорта и са нарушили изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за устройство на територията, Наредба №14 за летищата и летищното осигуряване, Наредба №10 за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване.

Според жалбите община Казанлък е уведомена от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ още през юли 2016г., че летателната площадка край село Овощник има издадено удостоверение за експлоатация. Въпреки това кметът и гл. архитект не са изпълнили служебните си задължения и не са съгласували проектната документация с въздухоплавателната дирекция, но са издали строителното разрешително.

В сигналите се допуска, че кметът се е основала на стари факти, като е загърбила актуалните и е превишила властта си, което е наказуемо според българското законодателство. Неколкократните искания на официална информация от Галина Стоянова и мълчаливият й отказ да я предостави, потвърждават съмненията за злоупотреба с власт от казанлъшкия кмет, се визира още в жалба на собствениците на летището до поредица институции у нас.  

От Летище „Казанлък“ настояват за спешното спиране на строителството на хотела, тъй като то пречи на дейността му и застрашава живота и здравето на хора, още повече че то има стратегически характер и може да служи и като резервно военно летище.

Очаквайте продължение с документи!

Страницата на Община Казанлък не е публикувала съобщение за Разрешение за строеж №108/04.06.2019г. и към 27 ноември 2019г. то липсва
Коментари от Фейсбук

Comments are closed.