Предложения за подобряване движението по улиците в Казанлък

0
34
Свои предложения за подобряване движението по улиците в Казанлък могат да изпращат жителите на региона. В рамките на кампанията на медийна група „Вис виталис“ „Спри! Преминава дете!“ вашите предложения ще бъдат събирани и обобщени, като представителите на различни институции Община, Полиция, КАТ, заявиха, че ще се съобразят с тях в идеята да направим безопасно движението по пътищата, както за пешеходци, така и за водачите на МПС. Сигурни сме, че тъкмо жителите на региона имат вярна оценка за случващото се около нас и за това, как да осигурим сигурност за всички. Предложенията си може да изпращате на редакционния ни мейл: presstvkazanlak@gmail.com.
В редакцията пристигнаха предложения от Моника Динева:

 

  1. Да се преразгледа схемата за паркиране на автомобили, с цел осигуряване на видимост по кръстовищата.

2. Да се обновят знаците като се поставят такива, които не се изключват взаимно.

3. Да се изрежат храстите на кръстовището на ул.“Стамболийски“ и и „Войнишка“ с цел осигуряване на видимост на идващите от изток по ул.“Войнишка“.

4. Да има промяна в законодателството като освен глоби се предвиди наказание „Полагане на труд в полза на обществото“, което ще има възпитателен ефект, особено ако лицето няма доходи и наложените парични санкции не могат да бъдат събрани.

5. Около пешеходните пътеки в централната градска част и около училищата да се поставят знаци за наличието на пешеходни пътеки и /или да се поставят мигащи жълти светлини.

6. Да се поставят камери за видеоконтрол, записите от които ще могат да се ползват за налагане на санкции.

7. Където е възможно да се поставят прегради , за да се ограничи възможността на пешеходците да пресичат уличните платна извън пешеходните пътеки.

8. Децата от  началния курс да имат светлоотразителни стикери на чантите си.

9. Улица П.Д.Петков да стане еднопосочна, като движение да е позволено от север на юг, тъй като влизането в улицата от юг, създава конфликтни ситуации на кръговото кръстовище, когато има автомобили, движещи се в посока изток-запад, на които предстои да навлязат в кръстовището.

10.  Улицата пред училище „Кулата“ да стане едноосочна.

11. До общежитието на техникума в началото на улицата, водеща към Тюлбето да се постави „легнал полицай“ за ограничаване скоростта на идващите от север.

Моника Динева

Коментари от Фейсбук