Предизвикана авария

0
437

10:30 – 17:00  с. Д. Сахране – предизвикана авария, и подмяна на СК Ø 125

Коментари от Фейсбук