Празнуват пощенските служители

0
2

На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощата. На тази дата през 1874 г. в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Броят на страните-членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено през 1878 г. на Всемирен пощенски съюз. През 1947 г. ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.

Още на 1 юли 1879 г. България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.

Има и Международна седмица на писмото, която се отбелязва с решение на ХIV-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз (1957 г.), проведен в Отава, Канада. Тя се пада през календарната седмица, която включва датата 9 октомври.

Честит празник на всички пощенски служители!

Коментари от Фейсбук