Празници днес

0
198
  • Професионален празник на метрологията. Обявен с Решение № 342 от 17 май 2001 г. на  Министерския съвет. В България Законът за мерките и теглилките е приет през 1888 г.
  • Ден на река Волга в Русия
  • Световен ден на метрологията. Чества се от 2000 г. Годишнина от подписването (1875) в Париж, Франция, на Международната конвенция за усъвършенстване на метричната система, т. нар. „Конвенция за метъра”. Приета е на заключително заседание на Международната конференция по мерки и теглилки (CGPM).
  • Европейски ден на морето
Коментари от Фейсбук