Празници днес

– Международен ден на незрящите хора /Ден на белия бастун/

– Световен ден на селските жени