Празник в ОУ „Георги Кирков“

0
2

Два часа  с изкуството и спортните постижения на учениците от многобройните извънкласни форми, инициирани от Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Твоят час“,  радваха възпитаниците на училището, преподавателите,   родители и гости,  пред които в демонстрации, образователни игри, театрални, музикални, изобразителни и други интерактивни похвати, бяха отчетени резултатите от

заниманията по изобразително изкуство, витражни техники и графичен дизайн, английски език, тенис на корт,  шах, баскетбол, история и краезнание, хореография и народни танци.

             В деня  на  Празника на училището, ръководството на учебното заведение отличи с награди най-достойните свой възпитаници, постигнали през тази учебна година високи резултати от национални олимпиади, конкурси  и състезания.

Празникът на  едно от най-търсените от родителите в Казанлък, училища,   завършил  с дълго  тракийско  хоро на деца, учители и гости.

 

Коментари от Фейсбук