Празненство за 90-годишнината на Детски отдел на ОБ „Искра“

0
34
Парламентарни избори 2021#

С много веселие и лакомства за малчуганите бе отбелязан 90-годишният  юбилей  на Детския отдел на Библиотека „ Искра”.   В продължение на 90 години отделът е притегателна сила за децата на община Казанлък. Близо 2000 са читателите на този отдел, сподели директорът на библиотеката Анна
Кожухарова.
Колективът на културния институт има своите планове за бъдещото развитие на Детския отдел. Част от тези планове са и компютъризацията на отдела. Внедряването на образователен софтуер,  който да помага на децата, както при подготовката на уроците им , така и запознаването им с други интернет сфери. В квартал „Кулата“, в един от филиалите на библиотеката, предстои създаването на Център за изкуства и четене.