Полезно за регистрацията на водовземни съоръжения от подземни води, кладенци, сондажи, герани, каптирани извори и дренажи

0
5160

Община Мъглиж напомня на фирмите и на жителите на общината, собственици на водовземни съоръжения от подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. включително могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г., същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Документите, необходими за регистрация на водовземни съоръжения от подземни води за задоволяване на собствените потребности в гратисния период, са достъпни на официалната интернет страница на БД „Източнобеломорски район”: https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1855

Коментари от Фейсбук

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук