Пожеланите от читателите на библиотека „Искра“ книги вече са в Заемната

0
55
Парламентарни избори 2021#

Общинска библиотека „Искра“ обогати традицията си от последните години да се допитва до своите потребители с още едно начинание. В отдел Заемна за възрастни бе поставено специално табло за заявки за закупуване на нова литература. Библиотечният съвет вече е разгледал първите искания на гражданите, в резултата на което са закупени и първите книги, чиито заглавия са написани на таблото, обявиха от казанлъшката библиотека.

Читателите могат да ги намерят в отдел Заемна за възрастни, както и да прочетат отговора на своите искания на самото табло.

Новата услуга е вдъхновена от обученията в обществени библиотеки в Барселона през 2016 г. по проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, на Фондация „Глобални библиотеки – България”, финансиран по Програма „Еразъм +”. Гражданите, които не са изразили своите предпочитания, ще имат възможност да го направят при посещение на културния институт.

„Допитването до нашите читатели е трайна тенденция в нашата работа и ще продължи и по отношение на комплектуването на нашите фондове“, заяви директорът на ОБ “ Искра“ Анна Кожухарова.

реклама