Подпомагат наши училища

Общо 142 училища ще получат финансиране по модула „Библиотеките като образователна среда“ от Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.
Сред спечелилите проекта училища са Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък и СУ „Екзарх Антим I“.
Идеята е да се подпомогне популяризирането на библиотеките като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес, да се подкрепят съвместни инициативи, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се формира отношение към културата като цяло. Има одобрени проекти, които ще се реализират съвместно между обществени библиотеки и училища – провеждане на учебни часове, конкурси, четения и други.
Целта на програмата е да се подпомогнат училищата и за обогатяването с нова съвременна литература на изградените библиотеки.
Финансира се и създаването на неформална уютна читателска среда – обзавеждане на „кът за четене“ – в училищната библиотеката и/или извън нея – на територията на училището, на места, позволяващи обособяването на такива пространства / „кът за четене“ /училищната библиотека/.
Предвидените средства са в размер на 767 837 лева, като максималната сума, която ще получат някои от училищата, е 6000 лева.
Този нов модул бе създаден след споразумение между Министерството на образованието и науката с Министерство на културата подобно на модула „Културните институции като образователна среда“, по който училищата организират съвместни изяви с музеи и галерии, информират от МОН.