ПИК на НОИ вече се заявява и по електронен път

0
310

Персоналният идентификационен код (ПИК) на НОИ вече може да се заяви и по електронен път, съобщават от Националния осигурителен институт.

Услугата е част от мерките за ограничаване посещенията на клиентите в офисите на институцията в цялата страна в условията на извънредно положение. В него влизат още решението подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, да се извършва в бюрата по труда заедно с регистрацията като безработен, както и предстоящото служебно преизчисление на пенсиите на всички работещи пенсионери.

Издаването на ПИК по електронен път се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Искането се подава към съответното териториално поделение на НОИ, а издаденото удостоверение се връчва отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

Лицата, които не разполагат с КЕП, могат да се възползват от възможността за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа.

Предвижда се и възможност за подаване по електронен път на заявление, приложение № 13 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване относно упълномощаването на лице, което да подава в НОИ документи за изплащане на парични обезщетения, при условие че упълномощителят притежава КЕП. Само в този случай заявлението за упълномощаване/оттегляне на упълномощаването може да бъде подадено чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни до съответното териториално поделение на НОИ, където е регистриран упълномощителят.

Заявлението се подава като електронен документ, подписан с КЕП на упълномощителя, или като сканирано копие на хартиен документ. Заявление, което е подадено по електронен път с КЕП на упълномощеното лице, а не с КЕП на упълномощителя няма характер на надлежно подписан удостоверителен документ и се оставя без разглеждане, предупреждават от НОИ.

Коментари от Фейсбук