Пет са иновативните казанлъшки училища за учебната 2020/2021 година

0
1799

В списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година са включени и пет учебни заведения от град Казанлък. Това са Основно училище „Кулата”,Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, Средно училище „Екзарх Антим І ” и Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“. Сред одобрените е и основното училище в Николаево.

Заложените цели за обявяване на иновативните училища са свързани с подобряване на качеството на образованието, създаване на професионални общности в и между училищата, и подкрепа за въвеждане на иновации в образователните институции.

За предстоящата учебна година Комисията за иновативните училища е одобрила 507 училища от 183 населени места от 28 области. Най-много от тях са от област София-град – 91 , следвани от Бургас – 51 и Пловдив – 44. Областите Силистра и Монтана пък са с най-малко иновативни училища – по 6 във всяка.

Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.


Коментари от Фейсбук