Пет дни за ловуване през коледните празници

0
20
Парламентарни избори 2021#

Пет са официално разрешените дни за ловуване по време на коледните празници. Това са 22, 23, 24, 25 и 26 декември. Графикът за ловуване е определен със заповед на изпълнителния директор на ИАГ. По време на ловуването следва да се спазва стриктно Закона за лова и опазване на дивеча, Правилника за прилагане на Закона за лова и другите нормативни документи, се казва още в заповедта.