Пеньо Терзиев Vs. Симеон Георгиев за батака във Фондация „Чудомир“

0
5

Покана за контрапресконференция разпространи до медиите бившият изп.директор на общинската фондация „Чудомир“ Пеньо Терзиев, който бе споменат нееднократно като виновен за счетоводния и финансов хаос във фондацията от председателите на Общинския съвет и на УС на НПО-то.

„Във връзка с НЕВЯРНО, НЕПОЧТЕНО И НАГЛО поднесена пред медиите на 5.11.2014 година информация, свързана с дейността на Фондация „Чудомир” през 2008, 2009 и 2010 година“ Терзиев кани журналисти, като се самоопределя в поканата като „Пеньо Терзиев, директор на ЛХМ „Чудомир”, работил безвъзмездно като изпълнителен директор на Фондация „Чудомир” от създаването й през 1992 година до 9.11.2010 година“.

В пространното си експозе ексдиректорът обяснява: „На пресконференция на Управителния съвет на Фондация „Чудомир”, състояла се в Казанлък на 5.11.2014 година, за която никой не ме е нито канил, нито информирал, е била публично изнесена абсолютно невярна информация за дейността Фондацията и моята работа в нея, която злепоставя не само Казанлък и името на Чудомир, но и личното ми достойнство, поради което се чувствам длъжен категорично да я опровергая. Тъй като на споменатата пресконференция председателят на Управителния съвет на Фондация „Чудомир”, г-н Симеон Георгиев е бил на всичко отгоре и съвсем голословен, аз имам намерение да поставя категоричен акцент върху съществуващите документи:

 

  • Протокол №1413179/28.04.2014 г. на Териториална агенция – Пловдив на Национална агенция на приходите, доказващ, че председателят на Управителния съвет на Фондация „Чудомир” г-н Симеон Георгиев съзнателно е забавил исканите от него документи и непредставяйки част от тях, е подвел Агенцията да възприеме Общинска субсидия за „Чудомирови празници” като средства за търговска дейност;
  • Копия от непредставени в НАП фактури на Фондация „Чудомир” с номера 17 и 24 от 24 и 25 март 2008 година, със съответните приходни ордери, доказващи, че парите от гласуваната субсидия е получила именно Фондацията, а не Музей „Чудомир”, по Културен календар за 2008 година за организация и реализация на „Чудомирови празници”;
  • Непредставен в НАП Доклад-сметка за изразходваните средства от общинска субсидия, доказващ, че не може да става и дума за търговска дейност;
  • Счетоводни баланси на Фондацията за 2008, 2009 и 2010 година, и копия от платежни нареждания за плащане по банков път, доказващи пълната несъстоятелност на твърденията на г-н Симеон Георгиев, че „липсват всякакви документи за движението на паричните потоци” и че „няма банкови преводи”;
  • Протокол №1413179 от 28.04.2014 г., който съдържа данни от 2013 г. за присвояване на 20 419.80 лв. в резултат на финансови операции на Фондация „Чудомир”, ръководена от г-н Симеон Георгиев, свързани с издаването на „Чудомир. Събрани произведения в шест тома”;
  • Скандално неверни твърдения на г-н Симеон Георгиев пред съда и пред медиите, свързани с отказа му да върне безлихвените заеми от частни лица, получени през 2009 година;
  • Заключение на съдебно-счетоводна експертиза от 29.05.2014 г., доказващо съзнателно укриване от г-н Симеон Георгиев на първични счетоводни документи с цел причиняване на вреда другиму, подлежащо на лишаване от свобода, съгласно Наказателно-процесуалния кодекс на Република България;
  • Надлежно попълнен и осчетоводен Приходен касов ордер от 21.04.2009 г. за 10 000 лв. безлихвен заем от Пеньо Терзиев, обявен от г-н Симеон Георгиев на пресконференцията на 5,11,2014 г. за „разписка за 10 000 лв., без да е посочено от кого са тези средства”.

Терзиев уверява, че имало какво още да каже и ще го направи утре на нарочна пресконференция.

Коментари от Фейсбук